Urasuunnittelu

Urasuunnittelun lähtökohtana on itsetuntemuksen parantaminen tunnistamalla omat motiivit, arvot, ja osaaminen. On myös tärkeää arvioida realistisesti, missä työtehtävissä oma tutkinto ja kokemus tällä hetkellä antavat valmiuden toimia.

Lue jo valmistuneiden tradenomien uratarinat ja vinkit opiskelijoille:
John Alander, toimistonjohtaja
Saara Kosonen, henkilöstöpäällikkö
Satu Lehtonen, kehittämispäällikkö

****************************************

Ammattikorkeakoulussa tehdään tulevaan työuraan vaikuttavia valintoja esim. työharjoittelu, opinnäytetyö ja suoritetut kurssit. TROL:n opiskelijatutkimuksen mukaan vastavalmistuneista tradenomeista yli puolet teki työharjoittelun tai opinnäytetyön nykyiselle työpaikalleen. Yli kolmannekselle juuri työharjoittelu avasi ovet nykyiseen työtehtävään. Puolet vastavalmistuneista aloitti työskentelyn nykyisessä työpaikassaan jo opintojen aikana.

Tradenomitutkinto on monipuolinen, laaja-alainen liiketalouden korkeakoulututkinto, joka valmistaa työelämän asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Tradenomit työllistyvät laajasti eri tehtäviin ja aloille.

Omaa uraa kannattaakin alkaa etsiä omien kiinnostusten ja vahvuuksien kautta.

Hae tavoitteisiisi sopivaa kokemusta ja suuntaa opintojasi siten, että ne vievät sinua kohti uratavoitteittasi. Osalla uratavoitteen asettaminen on helpompaa kuin toisille, mutta toisaalta opiskelujen aikana on paljon mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja.

Motivaation tunnistaminen

Tavoitetila meillä kaikilla on oman elämän hallinta ja tasapaino. Opiskelu tai työ ei ole koko elämä, aikaa pitää jäädä myös muulle. Omien arvojen tarkastelu auttaa tasapainon löytämisessä ja työuran merkitystä määriteltäessä.

 • Millainen työ minua kiinnostaa ja innostaa?
 • Millaisista tehtävistä nautin tai olen aiemman kokemukseni perusteella nauttinut?
 • Millaisia arvoja toivon työnantajani edustavan? Voiko arvoista joustaa? Mitä arvoja haluan edistää?
 • Mitkä ovat uratavoitteeni? Miten ko. työ edistää näitä tavoitteita?
 • Millaiset työn tekemisen muodot ovat minulle tärkeitä? Onko joitain käytännön rajoitteita, mitkä on huomioitava?


Osaamisen tunnistaminen

Osaaminen ei ole pelkkää opittua tietoa, vaan koostuu monista osa-alueista. Ammattikorkeakoulussa kehittyy ammatillisen osaamisen ja käytännön kokemuksen lisäksi sosiaaliset taidot. Tradenomeilla keskiössä on laaja liiketoimintaosaaminen, jonka rinnalle opiskelija valitsee osa-alueen, millä syventää asiantuntijuuttaan.

 • Liiketoimintaosaaminen: opinnoissa hankittu laaja ymmärrys organisaatioiden toiminnasta
 • Asiantuntijuuden syventäminen: työstä ja projekteista hankittu tietotaito, opinnot: syventävät, vapaavalintaiset, täydennyskoulutus, kielitaito, kulttuuriosaaminen
 • Kokemus: verkostot, työkokemus, projektit ja hankkeet, luottamustoimet, harrastukset
 • Henkilökohtaiset ominaisuudet ja sosiaaliset taidot


Ammatillisen osaamisen lisäksi rekrytoinnissa vaikuttavat huomattavan paljon henkilön työelämätaidot, kuten:

 • Ryhmätyötaidot
 • Kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Organisointi- ja koordinointitaidot
 • Kyky kehittää ja luoda uutta
 • Ajanhallintataidot
 • Esiintymistaidot
 • Neuvottelutaidot
 • Oppiminen
 • Viestintä
 • Kansainvälisyys, kulttuuriosaaminen