Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018 ja Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:ssä on valmistauduttu tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Olemme tehneet jäsentietojen käsittelystä kattavan sopimuksen emoliittomme Tradenomiliitto TRAL ry:n kanssa, joka toimii rekisterimme käsittelijänä. Sovellamme rekisterin käsittelyssä yhteneväisiä tietojenkäsittelyn periaatteita TRAL:n kanssa.

Kaikki myös TROL:n rekisteriin sovellettavat tietosuojadokumentit löytyvät osoitteesta https://www.tral.fi/tietoa-tral-sta/tietosuojaseloste/

Lisätietoa tietosuoja-asioista antaa TRAL:n palvelu- ja kehitysjohtaja Tomi Kouva, puh 020 155 8813, email tomi.kouva@tral.fi.