Edunvalvonta

Edunvalvontamme tavoitteena on tradenomi- ja BBA-opiskelijoiden työelämätietouden lisääminen, tutkinnon tunnettuuden ja arvostuksen kasvattaminen sekä oikean palkkatason varmistaminen ja laadullisen työllistymisen tukeminen. TROL tekee edunvalvontatyötä yhteistyössä Tradenomiliitto TRAL:n ja paikallisyhdistyksiensä kanssa.

Yksi osa edunvalvontatyötämme on koulutuspoliittinen vaikuttaminen, jonka keskeisiä asioita ovat koulutuksen laatu, tutkinnon tasalaatuisuus kautta Suomen ja tradenomien oikea koulutusmäärä. Juuri näillä asioilla vaikutetaan keskeisimmin koulutuksen jälkeiseen laadulliseen sijoittumiseen työmarkkinoilla.

Tradenomi-identiteetin kehittäminen jo opiskeluaikana on tärkeä edunvalvonnallinen tavoite, joka vaikuttaa paitsi tutkinnon tunnettuuteen myös valmistumisen jälkeiseen sijoittumiseen. Identiteetti syntyy erilaisen yhteisen toiminnan ja tapahtumien kautta sekä tekemällä aktiivisesti omaa tutkintoa tunnetuksi työmarkkinoilla. Tätä työtä teemme niin yksilöinä omalla toiminnallamme kuin yhdessä TROLn puitteissa.

Kun olemme itse ylpeitä omasta osaamisestamme, jonka olemme tradenomitutkinnon suorittamisen kautta hankkineet, myös työelämä huomaa sen paremmin ja arvotuksemme nousee!

TROL järjestää aktiivisille toimijoilleen erilaista koulutusta järjestötoimintaan ja työelämään liittyen. Koulutuksissa perehdytetään osanottajat esimerkiksi yhdistyksen taloudenhoitoon, puheenjohtajien tehtäviin ja yhdistyksen kehittämiseen tai hiotaan vaikkapa neuvottelutaitoa tai esiintymistekniikkaa.