Palkkaneuvonta

Tiesitkö, että palkat vaihtelevat esimerkiksi alueellisen työvoiman kysynnän tai toimialan mukaan? Pääkaupunkiseudun korkeammat elinkustannukset edellyttävät myös korkeampaa palkkatasoa. Miten osaat muodostaa oikeansuuruisen palkkapyynnön sitä kysyttäessä?

Kun tarvitset apua edellä kuvatussa tilanteessa tai vaikka palkkakeskusteluun valmistautuessa, ota yhteyttä palkkaneuvontaan: tral.fi/palkkaneuvonta

Palkkasuositukset

TRAL määrittelee vuosittain palkkasuositukset vastavalmistuneille tradenomeille ensimmäisiin valmistumisen jälkeisiin työsuhteisiin sekä tradenomiopiskelijoille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja varten.

Suosituspalkkojen määrittelyn tarkoituksena on auttaa työuran alussa olevia tradenomeja hahmottamaan asianmukainen palkkatasonsa. Palkkatason määrittelyssä auttaa myös TRAL:n palkkaneuvonta, joka  on sekä opiskelijoiden, vastavalmistuneiden että pidemmälle urallaan edenneiden TRAL:n jäsenten käytettävissä.

Vastavalmistuneiden palkkasuositus on eri kokemuksella / osaamisella varustetuilla seuraava:

Kokemus / osaaminen Palkkasuositus
Vähäinen kokemus / osaaminen                   2700 €
Kohtalainen kokemus / osaaminen 3100 €
Runsas kokemus / osaaminen 3400 €


Suositus koskee koulutusta vastaavissa tehtävissä työskenteleviä. Tradenomitutkinto valmistaa toimimaan työelämän asiantuntija- ja kehitystehtävissä.

Palkan suuruuden tulee perustua ensisijaisesti työtehtävien vaativuuteen ja vastuullisuuteen. Oleellisia tekijöitä palkan määräytymisessä ovat myös työntekijän ammatillinen osaaminen ja erityistaidot (kielitaito, IT-taidot tms.), joista on hyötyä ko. tehtävässä.

Harjoittelu- ja kesätyöpalkkasuositukset vuodelle 2019

Opintojen vaihe Palkkasuositus
1. vuoden opiskelijat                      1900 - 2200 e/kk
2. vuoden opiskelijat 2000 - 2300 e/kk
3. vuoden opiskelijat 2100 - 2400 e/kk
4. vuoden opiskelijat 2200 - 2600 e/kk

 

Palkkaus voi tehtävän mukaan vaihdella +/- 20% suosituksen molemmin puolin. Tradenomitutkintoon kuuluva työharjoittelu sekä mahdolliset kesätyöt kannattaa tehdä oman alan koulutusta tukevissa tehtävissä, jotka edistävät tulevaa uraa työelämän asiantuntijana ja kehittäjänä.

Suosittelemme siirtymistä työsuhdejäseneksi aloittaessasi palkallisen työharjoittelun, kesätyön tai muun  palkkatyön opiskelujen ohella. Mustan tason jäsenenä voit kerryttää työttömyyskassan työssäoloehtoa jo opiskeluaikana.