Työsuhdeneuvonta

Mitä asioita työsopimukseen pitäisi sisällyttää? Miten ylityöt korvataan? Miten vuosiloma kertyy? Mitä eroa on yli- ja lisätyöllä? Mitä työehtosopimusta sinuun sovelletaan? Miten työttömyysturvan työssäoloehtoa kerrytetään? Ovatko määräaikaisen työsuhteeni perusteet oikeanlaiset?

Näihin ja moniin muihin työ- ja virkasuhteisiin sekä työttömyysturvaan liittyviin kysymyksiin saat asiantuntevaa neuvontaa työsuhdelakimiehiltämme.

Työsuhdeneuvontamme auttaa esimerkiksi työaikaan, vuosilomiin, palkanmaksuun, irtisanomiseen, työehtosopimuksiin sekä työsopimuksen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit tarkistuttaa työsuhdeneuvonnassamme työsopimuksesi, jolloin vältät jo ennakkoon mahdolliset erimielisyydet.

Työsuhdeneuvontamme päivystää
ma-to klo 9-16 ja perjantaisin 10-16: p. 020 155 8815 tai lakiasiat@tral.fi.

 

Muistathan, että hopea-tason jäsenet saavat työsuhdeneuvontaa, mutta kulta- tai musta-tason jäsenyyteen sisältyvän oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen turvin mahdolliset riitatilanteet hoidetaan loppuun saakka, tarvittaessa oikeusteitse.