Työttömyysturva

Mustan tason opiskelijajäsenyyteen sisältyy Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOn (ent. IAET-kassa) jäsenyys, johon liittymisen edellytyksenä on voimassaoleva työsuhde. Mustan tason opiskelijajäsenenä on siis mahdollista kerryttää jo opintojen aikana työssäoloehtoa, jonka perusteella oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan muodostuu.

Monet tradenomiopiskelijat ehtivät kerryttää työssäoloehdon täyteen jo opiskeluaikana, jolloin ansiopäivärahaan on oikeus heti valmistumisen jälkeen siltä varalta ettei työpaikkaa heti löytyisikään.

Työssäoloehtoa ei voi kerryttää takautuvasti aikaisemmin tehdystä työstä, vaan se alkaa kertyä Mustan tason opiskelijajäseneksi liittymisestä lähtien. Siksi jäsenlaji kannattaa päivittää Mustalle tasolle heti työsuhteen alkaessa! Mustan tason opiskelijajäsenyyden voi pitää voimassa valmistumiseen saakka eli työttömyyskassan jäsenyys on voimassa liittymisestä alkaen pysyvästi, vaikka työsuhde ei jatkuisi yhtäjaksoisesti. Tällä tavoin jo kerrytetyt työviikot säilyvät työttömyyskassassa.

Täysi työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, jotka on kerrytetty työttömyyskassan jäsenyyden aikana. Työssäoloehdon ei välttämättä tarvitse kertyä yhtäjaksoisesti eli sitä voi kerryttää useamman työsuhteen aikana pätkissä ja myös osa-aikaisessa työssä. Työssäoloehtoa kerryttäviksi viikoiksi lasketaan työttömyyskassan jäsenyyden aikana kaikki sellaiset kalenteriviikot, joiden aikana työtä on vähintään 18 tuntia. Palkan tulee olla alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyön palkan tulee olla vähintään 1211 euroa/kk (vuonna 2019), mikäli palkka ei määräydy työehtosopimuksen perusteella.

Huom! Työttömyyskassan jäseneksi liittyminen edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta. Palkattoman työharjoittelun aikana ei ole mahdollista liittyä työttömyyskassaan.
 

Lisätietoa: tral.fi/tyottomyysturva/