1.6.2017 15-vuotias Tradenomiopiskelijaliitto / 15-year-old BBA student union