Ammattikorkeakouluille

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry on tradenomiopiskelijoiden itsenäisesti johtama liitto, joka on Tradenomiliitto TRAL ry:n jäsenjärjestö. TROL:lla on useita paikallisyhdistyksiä ympäri Suomen eri paikkakunnilla ja ammattikorkeakouluissa, joiden kautta TROL:n toiminta näkyy kouluissa. Mikäli ammattikorkeakoulussa ei ole TROL:n paikallisyhdistystä, voi tradenomiopiskelija liittyä suoraan Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäseneksi.

TROL tarjoaa ammattikorkeakouluille erilaisia palveluja yhteistyössä Tradenomiliitto TRAL ry:n kanssa:

Työelämäluennot tradenomiopiskelijoille

Tradenomiopiskelijoille on saatavissa räätälöityjä työelämäluentoja, jotka sisältävät tietoa tradenomien sijoittumisesta työelämässä, palkkakehityksestä ja samalla käydään läpi työelämän perusasioita, mm. työsopimuksen tekemiseen ja palkkaan liittyvät asiat, työntekijän perusoikeudet ja -velvollisuudet. Luentojen sisällöstä, kestosta ja ajankohdasta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä opiskelija- ja nuorisoasiamies Aleksi Rankkaan.

Tietopalvelut

Ammattikorkeakoulut voivat tilata Tradenomiliitto TRAL ry:n vuosittaisen jäsentutkimuksen, jossa selvitetään tradenomien sijoittumista työelämään, palkkakehitystä sekä työoloja.

Lisäksi ammattikorkeakoulujen henkilökunnan edustajat voivat tilata viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Tradenomi-lehden työpaikalleen veloituksetta. Lehti käsittelee työelämän ilmiöiden lisäksi tradenomeille tärkeitä asioita työmarkkinoiden ja koulutuksen saralla. Lehden uusin numero on luettavissa verkossa.

Jäsentutkimuksen sekä Tradenomi-lehden tilaukset voi tehdä lähettämällä viestiä osoitteeseen toimisto@tral.fi.

Todistuskansiot valmistuville

Ammattikorkeakoulut voivat veloituksetta tilata tyylikkäitä, samettipintaisia todistuskansioita, joiden välissä valmistuville tradenomi- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneille voi jakaa tutkintotodistukset. Kansion etukanteen on mahdollista saada ammattikorkeakoulun oma painatus. Tilaukset voi tehdä TRAL:n sivuilta sähköisen lomakkeen kautta.