Ammattikorkeakouluille

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry on tradenomiopiskelijoiden itsenäisesti johtama liitto ja Tradenomiliitto TRALin jäsenjärjestö. TROL:lla on useita paikallisyhdistyksiä ympäri Suomen eri paikkakunnilla ja ammattikorkeakouluissa. Paikallisyhdistykset ovat kampuksilla esillä näkyvästi. Mikäli ammattikorkeakoulussa ei ole TROL:n paikallisyhdistystä, voi tradenomiopiskelija liittyä suoraan Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäseneksi.

TROL tarjoaa ammattikorkeakouluille erilaisia palveluja yhteistyössä Tradenomiliitto TRALin kanssa:

Työelämäluennot tradenomiopiskelijoille

Tarjoamme ammattikorkeakouluille tradenomiopiskelijoille räätälöityjä työelämäluentoja. Luennoilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • tradenomien sijoittuminen työelämässä
  • tradenomien palkkakehitys
  • työelämätietouden perusteet, esim. työsopimuksen solmiminen ja työntekijän perusoikeudet ja -velvollisuudet. 

Luentojen sisällöstä, kestosta ja ajankohdasta sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

Lisätiedot: opiskelija-asiantuntija Jori Karjalainen, puh. 044 555 2638

 

Tietopalvelut

Ammattikorkeakoulut voivat tilata Tradenomiliitto TRALin vuosittaisen jäsentutkimuksen, jossa selvitetään tradenomien sijoittumista työelämään, palkkakehitystä sekä työoloja.

Lisäksi ammattikorkeakoulujen henkilökunnan edustajat voivat tilata viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Tradenomi-lehden työpaikalleen veloituksetta. Lehti käsittelee työelämän ilmiöiden lisäksi tradenomeille tärkeitä asioita työmarkkinoiden ja koulutuksen saralla. Lehden uusin numero on luettavissa verkossa.

Jäsentutkimuksen sekä Tradenomi-lehden tilaukset voi tehdä lähettämällä viestiä osoitteeseen toimisto@tral.fi.

Todistuskansiot valmistuville

Ammattikorkeakoulut voivat veloituksetta tilata tyylikkäitä, samettipintaisia todistuskansioita, joiden välissä valmistuville tradenomi- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneille voi jakaa tutkintotodistukset. Kansion etukanteen on mahdollista saada ammattikorkeakoulun oma painatus. Tilaukset voi tehdä TRALin sivuilta sähköisen lomakkeen kautta.